ČO JE PIX-IT :

Kompletná špecifikácia

ČESKÁ VZDELÁVACIA STAVEBNICA ZO SILIKÓNU

ABSOLUTNÝ HIT V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH!

PIXIT DOPORUČUJE MENSA ČR

PIXIT JE DRŽITEĽOM PRESTÍŽNEHO OCENENIA SPRÁVNA HRAČKA - VYBRANÁ ODBORNÍKMI

CERTIFIKOVANÉ PODĽA NORIEM EU A US PRE HRAČKY EN71-1, EN71-2, EN 71-3, ASTM F963-16

PIX-IT = UNIKÁTNY

PIX-IT je unikátny v tom, že nie je zameraný iba na jednu oblasť schopnosti myslenia, ale vie aktívne

stimulovať všetkých 10 oblasti, ktoré sa u detí dajú stimulovať .

1. ABSTRAKTNÉ MYSLENIE

2. ZNALOSTI

3. FANTÁZIA / TVORIVOSŤ

4. PAMÄŤ

5. ČÍTANIE A PRÁCA S PÍSMENAMI

6. PRIESTOROVÁ A PLOŠNÁ PREDSTAVIVOSŤ

7. POZORNOSŤ A POSTREH

8. LOGICKÉ MYSLENIE

9. MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI, PRÁCA S ČÍSLAMI

10. SCHOPNOSŤ KOMUNIKÁCIE, SLOVNÁ ZÁSOBA

PIX-IT = VZDELÁVACI

 rozvíja intelekt detí v predškolskom a školskom veku

 aktívne stimuluje 10 oblastí schopnosti myslenia

 podporuje jemnú motoriku

 stavebnica PIX-IT sa využíva pri akreditovaných školeniach učiteľov a tvorení pracovných

listov pre MŠ a ZŠ

PIX-IT = KVALITNÝ

 z príjemného, bezpečného a zdravotne nezávadného potravinárskeho silikónu

 spĺňa všetky najnovšie prísne normy EU pre hračky (EN71-1,2,3)

 má atesty, ktoré zaručujú, že sa jedná o bezftalátový výrobok

PIX-IT = ČESKÉ

 PIX-IT bol celý vymyslený v Českej republike

 autori celého projektu sú Petra a Lukáš Kosinovi (Kosáčci)

 poďakovanie autorov za príjemnou a inšpiratívnu spoluprácu patrí Jitce a Václavu Fořtíkovým

(tvorcom publikácií a aktivít pre bystré deti)

NÁVOD K PIX-IT

Deti si na hernej doske z jednotlivých dielikov stavajú obrázky podľa ich fantázie.

Účelom stavania je, aby úlohy deti bavili a s ich pomocou trénovali svoje schopnosti a rozvíjali

intelekt.

SLOVO ODBORNÍKA K PIX-IT

Predstava o "dobrej hračke" v sebe skrýva veľa požiadaviek. Tým je rozvojový a stimulační efekt na

detský intelekt. Vďaka stavebnici PIX-IT môžete u detí aktívne rozvíjať 10 oblastí schopnosti myslenia.

PIX-IT je viac než jen stavebnica. Tento nový produkt je komplexný podnetový materiál, ktorý vám

vedľa príjemného a tvorivého priestoru pre vaše deti prináša návody a doporučenia, ako s pomocou

týchto jednoduchých a pestrofarebných dielikov rozvíjať intelekt vo všetkých 10 oblastiach, ktoré

možno rozvíjať, a má to v predškolskom a školskom veku veľmi zásadní význam.

V období od narodenia dieťaťa do vstupu do školy ubehne iba niekoľko rokov. Z hľadiska vývoja

človeka však ide o veľmi zásadne obdobie, ktoré nás predurčí pre zvyšok celého života. Vieme totiž, že

mozog dieťaťa sa vo veku do 7 rokov vytvorí z funkčného hľadiska z dvoch tretín. Najnovšie znalosti z

oblasti neurofyziológie (teda stavby, štruktúry a princípov fungovania ľudského mozgu) ukazujú, že

práve predškolské obdobie má dôležitú rolu v utváraní základných predpokladov pre budúce učenie,

pamäť, inteligenciu a pozornosť. Tieto vlastnosti detí v budúcnosť predurčí k tomu, či z nich budú

významné spoločenské kapacity, alebo len "radoví pracovníci".

Všetko teda závisí na našom úsilí deti v tomto krehkom a neľahkom vývojovom období dostatočne

podporovať a s vedomím svojich možností a svojho vplyvu adekvátne rozvíjať. Je potrebné, aby sme

rozvíjali nadanie detí a vedome posúvali ich hranice a možnosti dopredu. Pevne verím, že s pomocou

PIX-IT to pre nás všetkých bude o trošku jednoduchšie. Prajem Vám s touto neobvyklou a zaujímavou

stavebnicou veľa zábavy a premýšľania.

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

riaditeľka Centra nadania, odborný garant metódy Mensa NTC systém učenia pre Českou republiku