Fakturáčne údaje:

Obchodné meno     : Vladimír Jankovič - ZÁBAVISKO.SK

Miesto podnikania : Jazerná 5, 04001 Košice-Juh

                             IČO : 50 114 158

                             DIČ : 1070013307

                                         SK1070013307

                                         Platiteľ DPH                      

                    Č.účtu : 294 501 6027 / 1100


       Kontakt/Email : infozabavisko@gmail.com

Živnostenský register č. : 820-80207

Miestne príslušný Okresný úrad Košice