Partneri - Spolupráca 

Neon dívadielko
Rišo Gonda
Technická univerzita v Košiciach
ŽeriavyKošice