OZ ZÁBAVISKO DEŤOM PLÁN AKTIVÍT 2021

Z dôvodu súčasnej situácie a v súvislosti so šíriacim sa korona vírusom, Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky  zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy  až do odvolania. 

Daný zákaz samozrejme rešpektujeme a vzhľadom k plánovaným akciám budeme ďalej postupovať podľa aktuálnych nariadení vlády SR.