OZ ZÁBAVISKO DEŤOM PLÁN AKTIVÍT 2020

Z dôvodu súčasnej situácie a v súvislosti so šíriacim sa korona vírusom, Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky  od 10.3.2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy  až do odvolania. 

Daný zákaz samozrejme rešpektujeme a vzhľadom k plánovaným akciám budeme ďalej postupovať podľa aktuálnych nariadení vlády SR. Máj:

1. Oslava 1. mája pre deti v Barčianskom parku a areáli Alpinka Košice

2. Otvorenie sezóny v Barčianskom parku - šliapacie káry a elektro káry

3. ZRUŠENÉ !!!  Súťaž v 6-boji pre deti v Barčianskom parku

4. Dokončenie sedenia pre rodinky v Barčianskom parku 

5. Obklad kontajnera v Barčianskom parku


Jún:

1. MDD v Barčianskom parku a v areáli Alpinka Košice

2. Víkendy so šliapacími kárami a elektro kárami v Barčianskom parku

3. Výstavba zábavného areálu Alpinka Košice


Júl/August:

1. Prázdniny so šliapacími kárami a elektro kárami - denne v Barčianskom parku

2. Súťaž v 6-boji Alpinka Košice - Finále - Deň motoršportu venovaný deťom - Predstavenie mladých talentov

3. Deň Barce v Barčianskom parku