Súťaž o pohár Richarda Gondu

 foto-výsledky

Výsledky

Chlapec 5 - 6  rokov

 1. Daniel Klik  
 2. Jakub Boháčik
 3. Milan Goduš

Dievča 5 - 6 rokov

 1. Adelka Kmecová

Chlapec 7 - 8 rokov

 1. Pavol Švider
 2. Peter Norulak

Dievča 7 - 8 rokov

 1. Valeria Kovalíkova
 2. Ninka Kováčová

Chlapec 9 - 10 rokov

 1. Richard Jankovič
 2. Thomas Opitz
 3. Samko Angyal
 4. Jurko Mičko

Dievča 9 - 10 rokov

 1. Katarína Imričková

Najrýchlší ocko : Milan Švider

Najrýchlejšia mamka : Soňa Imričková