Cup 2019 Súťaž v 6-boji v Barčianskom parku 11.5.2019

Výhercovia CUP 2019 zabavisko Barčianský park 11.5.2019

Kategória chlapci 5-6 rokov
 1. Boris Smutka
 2. Matej Lebeňák
 3. Leonard Sitáš

Kategória dievčatá 5-6 rokov

 1.  Tereza Šutorová
 2.  Katka Imričková
 3.  Barbora Danková


Kategéria chlapci 7-8 rokov

 1. Matej Dzurčanin
 2. Filip Onderko
 3. Thomas Opitz

Kategória dievčatá 7-8 rokov

 1. Laura Ferencová
 2. Ema Lacková
 3. Liana Sitášová

Kategória chlapci 9-10 rokov

 1. Martin Ferenc
 2. Simon Elek
 3. Richard Rybka

Kategória dievčata 9-10 rokov

 1. Miška Imričková
 2. Karolína Karajošová
 3. Bianka Hriňaková


Kategória najrýchlejší rodičia

1. Mária Kmecová-Berešová

1. Corea Olivio